Woensdag 29 Maart 2023

TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole

Bedrijven en overheid staan ongemerkt een aanzienlijk bedrag af aan diefstal en verduistering binnen het eigen bedrijf. Het is erg belangrijk om uw interne beveiliging prioriteit te geven.

Met een toegangscontrolesysteem kan men de schade beperken. Men verkleint de kans op diefstal tijdens de kantooruren en tevens beschermt men de medewerkers en hun bezittingen. Het systeem helpt in het beheren van de toegang tot lokalen, voorraden en magazijnen van uw bedrijf. U krijgt per lokaal inzicht op in- en uitgaande personen.

Verder kunt u nagaan welke medewerkers welke ruimte hebben bezocht en zelfs wanneer en voor hoe lang. Bijkomend kan ook de aan- en afwezigheid van medewerkers nauwkeurig geregistreerd worden. U beschikt steeds over gedetailleerde informatie.

Uw medewerkers of bezoekers komen alleen in lokalen waar ze volgens u toegang tot hebben. Buitenstaanders kunnen onmogelijk naar binnen of buiten glippen. Dit vergroot de veiligheid van uzelf, uw klanten en de informatie aanwezig in uw bedrijf. Het concept van uw toegangscontrolesysteem begint voor ons met het inventariseren van de zwakke plaatsen in uw interne beveiliging. Hierbij houden wij rekening met de leefbaarheid. Op basis daarvan ontwerpen wij uw toegangscontrolesysteem. Na de installatie staan wij in voor het onderhoud en de service van uw systeem.

DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | ALGEMENE VOORWAARDEN
Madeby Advision