Vrijdag 24 Mei 2024

BRANDBEVEILIGING

Brandbeveiliging

Een vroegtijdige ontdekking: van levensbelang!

Een rookmelder geeft een geluidssignaal af zodra hij rook signaleert. Hij reageert op rook en daarmee indirect op de aanwezigheid van brand.

Voor u is het van het grootste belang om gewaarschuwd te worden in het aller-vroegste stadium van brand. Dit stelt u doorgaans in de gelegenheid de brand te blussen, of uw familie te alarmeren en samen met hen te vluchten. De rookmelder heeft dus eigenlijk een dubbele functie: hij "signaleert" de rook en "alarmeert" door het geven van een geluidssignaal.

Doordat het mogelijk is deze melding te ontvangen op onze alarmcentrale kunnen de hulpdiensten direct gewaarschuwd worden. Daardoor kan een mogelijke ramp tot een minimum beperkt kan worden.

DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | ALGEMENE VOORWAARDEN
Madeby Advision